Bağ

Şabalıd


Nə vaxt və nə qədər suvarma


Şabalıd, Avropa mənşəli bir bitki növüdür. İtalyan meşələri əlamətdar yüksəkliklərə (25 metrə qədər) çata biləcək bu ağaclarla xüsusilə zəngindir. Əslində becərmə üçün ən yaxşı iqlim şəraiti Aralıq dənizi əraziləridir. Şabalıd çox uzun müddət davam etmədiyi müddətcə aşağı temperaturlara və yüksək temperaturlara asanlıqla dözə bilər. Məhz bu iqlim uyğunlaşması sayəsində, yetkin nümunələrdə müntəzəm suvarma ilə müdaxilə etmək lazım deyil. Ancaq daha çox istilik və quraqlıq dövründə, ən azı payız yağış mövsümü gələnə qədər bitkini suvarma ilə dəstəkləmək yaxşıdır. Digər tərəfdən gənc nümunələr, hər üç həftədə müntəzəm suvarmağa ehtiyac duyurlar.

Necə becərmək və ona qulluq etməkŞabalıdın ardıcıl ölçüsü onun bağda becərilməsini demək olar ki, çətinləşdirir. Bununla birlikdə, bu ağacın çiçək yataqlarında da becərilməsi demək deyil. Yetişdirmə bir vaza halında edildikdə, bu bitkilər böyük ölçülərə sahib olmağa meylli olduqları üçün, təxminən 150 sm uzunluğunda və davamlı quruluşlar seçilirlər. Budama gəldikdə, şabalıd çox invaziv müdaxilə tələb etmir. Həyatın ilk dörd ilində yalnız quru budaqlar və zədələnmiş strukturlar kəsilməlidir ki, bu da bitkinin sağlamlığına xələl gətirə bilər. Dördüncü ildən sonra, kolları incəltmək və kolun bütün səthlərinə təsir göstərməli olan günəşin süzülməsinə mane olan hissələri aradan qaldırmaqla müdaxilə edirik.

Nə vaxt və nə qədər gübrələməGübrələmə, şabalıd yetişdirmə prosesinin əsas mərhələlərindən biridir və əlbəttə ki, bu bitkinin böyüməsinə təsir göstərir. Etmək lazım olan ilk şey, becəriləcək torpağın tərkibini, onun turşuluğunu, pH-nı və yaxşı becərməyə mane ola biləcək bütün digər əsas kimyəvi-fiziki xüsusiyyətlərini qiymətləndirməkdir. Torpağı hazırlayarkən bu üzvi birləşmə ilə zənginləşdirilir. Bu, ilk bir neçə il ərzində bitkinin qidalanmasını təmsil edəcəkdir. Bundan əlavə, alternativ illərdə nəzarət edilən miqdarda təbii gübrə (heyvan gübrəsi) ilə gübrələmək yaxşı bir təcrübədir. Kimyəvi gübrələrin tətbiqi ilə gübrələmə həyata keçirmək mümkündür, hətta bu təcrübə yalnız şabalıd ağaclarının əkinlərində istifadə olunur.

Şabalıd: Mümkün xəstəliklərBütün ağaclar kimi, şabalıd da kolun sağlamlığına və bütövlüyünə ciddi təsir göstərə biləcək parazit və patogenlərin hücumuna məruz qalır. Bunun qarşısını almaq üçün alətlərlə (həm alətlər, həm də operator əlcəkləri) diqqətlə yuyulmuş və sterilizasiya edilmiş budama zamanı müdaxilə etmək lazımdır. Magistralın əsasını kifayət qədər təmiz saxlamaq da vacibdir, çünki bu parazitar çirklənmə mənbəyi ola bilər. Bundan əlavə, patogenlərin infiltrasiyasının qarşısını almaq üçün budama səviyyəsində şəfanı asanlaşdırmaq üçün xüsusi maddələrdən istifadə edilməlidir. Şabalıd ağacı xəstəliyinin ən çox xarakterizə edilən növləri arasında budama yaralarını sızmağa müvəffəq olan patogenlərin hücumundan sonra meydana gələn qabıq xərçəngi deyilir.