+

Bitki fırlanması


Bitki fırlanması


Bitki dönüşü, eyni növ bitkinin yer üzündəki davamlılığı uzun müddətli müddətdə onun qidalandırma imkanlarını tükəndirməsi ehtimalına əsaslanır, buna görə də sonradan müxtəlif növ bitkilər becərilərək doldurulmalıdır. Tərəvəz güclü gübrə istehlakçılarına bölünür, məsələn, kələm, kartof və sudan, orta, çuğundur, şüyüd və marul kimi və lobya və paxlalı kimi zəifdir. Bu bölmədən başlayaraq, çiçək yataqları güclü, orta və zəif istehlakçılar üçün ayrılmış üç sektorda təşkil ediləcəkdir. Hər il məhsullar torpağı yormamaq, dörd illik dövrü başa çatdırmaq üçün bir sektora köçürüləcəkdir. Yer az istehlakı olan bitkilər tərəfindən azot istehsalı sayəsində reinteqrasiya olunan qidalanma dəyərlərini bərpa edə bilər. Müvəqqəti fırlanma ilə yanaşı, aralıqlama da həyata keçirilə bilər, yəni olgunlaşma müddətinə və qidalanma xüsusiyyətlərinə görə tamamlayıcı bitkilərin eyni fəzalarında əkilməsi.


Video: Gədəbəydə bitən bu bitki - Xəstəliklərin dərmanı imiş (Mart 2021).