+

Fitotossicitа


Fitotossicitа


Fitotoksiklik, bitki özünü göbələklərin təsirindən azad etməli antiparazitar məhsullardan, məsələn mis sulfatdan istifadə etməklə yaranan bir bitki üçün mənfi nəticələrin məcmusunu bildirir. Bunlar yanıqlar və ya həqiqi zəhərlənmələrdir: ümumiyyətlə yanıqlar erkən, bir gün içərisində pestisidlərin bitki toxumasına toxunduğu nekrotik ləkələrlə meydana gəlir. Digər tərəfdən, intoksikasiya daha uzun bir təzahür müddətinə, hətta bir neçə günə malikdir və yarpaqların sararması və deformasiyası ilə özünü göstərir, bu da marjinal nekrozu da təqdim edə bilər. Bundan əlavə, bitki inkişafını və ya deformasiyasını dayandıra bilər. Nəhayət, meyvələr paslı və dəyişdirilmiş orqanoleptik xüsusiyyətləri ilə görünə bilər. the fitotossicitа ətraf mühit şəraiti və pestisidlərin düzgün qəbul edilməməsi səbəbindən də arta bilər.Bütün bu fəsadların qarşısını almaq üçün istifadə olunan məhsulların dozasını azaltmaqla yanaşı, daha az fitotoksik məhsulu prefioriturada istifadə etməyiniz və müalicələrin qarşısını almaq məsləhət görülür. tam çiçəklənmə və yaş bitki örtüyündə.